Duomenų apsauga GDPR

Kreditorius, ketinantis teikti duomenis į skolininkų rinkmenas, privalo įsitraukti tokį minimalų tekstą į savo sutartis/sutikimus su duomenų subjektais-fiziniais asmenimis. Jei šis tekstas nebuvo įtrauktas į sutartis/sutikimus, tuomet jį reikia įtraukti į laiškus  skolininkams (tiek į paprastus, tiek į elektroninius).

 “Jupojos technika” Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo.

Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į kreditų biurą arba:

–          Pasinaudodami Finpass mobilia programėle Google_Play_logo itunes-app-store-logo.

Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus daugiau sužinosite www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu duomenu.apsauga@creditinfo.lt arba anksčiau nurodytu telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

 

Kreditorius, teikiantis duomenis į skolininkų rinkmenas, kuris jau buvo įsitraukęs aukščiau nurodytą tekstą į sutartis/sutikimus turi įtraukti tokį tekstą laiškuose skolininkui (tiek paprastuose, tiek į elektroniniuose):

Jupojos technika” Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų, teikia informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo.

Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į kreditų biurą arba:

–          Pasinaudodami Finpass mobilia programėle Google_Play_logo itunes-app-store-logo.

Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

 

Kreditorius, priėmęs sprendimą nekredituoti asmens dėl blogos kredito istorijos, turi suteikti jam informaciją apie tai. Informacija suteikiama įtraukiant toliau nurodytą tekstą į finansų įstaigos web svetainę, savitarnos svetainę, ar suteikia klientui žodžiu. Informacija svetainėse pateikiama taip, kad neigiamą kreditavimo sprendimą gavęs asmuo galėtų tai lengvai rasti.

Kreditas nesuteiktas dėl Jūsų kredito istorijos. Atsakingojo skolinimo principai draudžia suteikti kreditą asmenims su per dideliais finansiniais įsipareigojimais ar esant mokėjimų sutrikimams. Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į kredito biurą UAB „Creditinfo Lietuva“, esančią A. Goštauto g. 40A, LT Vilniuje, www.manocreditinfo.lt arba:

–          Pasinaudodami Finpass mobilia programėle Google_Play_logo itunes-app-store-logo.