Partnerių paieška tarptautinėms iniciatyvoms užsienyje

ES

Siekdama į rinką pateikti kokybiškesnes atsargines detales, ieškodama šiam tikslui inovatyvių sprendimų bei naujų technologijų, UAB Jupojos technika, pasinaudojusi veiksmų programos priemone InoConnect, įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, skirtų inovatyvių technologijų kūrimui ir taikymui funkcinių medžiagų srityje, paieška EĮT renginiuose“ Nr. 01.2.1-LVPA-T-844.

Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (EĮT) ieškant galimybių dalyvauti tarptautiniuose renginiuose. Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų renginiuose siekiama surasti partnerių inovatyvių technologijų kūrimui ir taikymui funkcinių medžiagų srityje.

EĮT renginiuose bus siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais (mokslo ir studijų institucijomis; įmonėmis; klasteriais), kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių:

– cheminių medžiagų, mažinančių trintį bei dilimą ieškojimas;

– naujų cheminių ir fizikinių technologijų, gerinančių dangų ir paviršių tribologines savybes kūrimas;

– dilimą slopinančių junginių įvedimo į dangas metodikų paieška ir kūrimas;

– prototipų ruošimas ir išbandymas;

– didelio paviršiaus ploto padengimo tribologiškai  veiksmingomis dangomis technologijų kūrimas ir pan.

Projekto metu planuojama dalyvauti šešiuose tarptautiniuose renginiuose tokiose užsienio šalyse kaip Latvija, Ukraina, Armėnija, Italija, Vokietija ir Kinija.

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2018-2019 m.

Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto suma yra 19320,54 eur.