Vasaros pasiūlymas

     


      AKCIJOS SĄLYGOS

 1. Pardavimų apskaita vykdoma laikotarpiui 2021.07.01 – 2021.08.31.
 2. Akcijoje dalyvauja Wolf alyva 20L ir 205L talpose.
 3. Prizas duodamas, jei nėra pradelstų mokėjimų.
 4. Prizai į pinigus arba kitus prizus nekeičiami.
 5. Akcijos metu įsigytų akcijoje dalyvaujančių prekių grąžinti negalima.
 6. Į apskaitomą apyvartą neįtraukiamos pagal specialius užsakymus įsigytos prekės, kurioms taikytos išskirtinės pardavimo kainos.
 7. Akcijoje gali dalyvauti tik Lietuvos Respublikoje registruotos nevalstybinės įmonės.
 8. Akcijos organizatorius pasilieka teisę keisti akcijos sąlygas arba nutraukti akciją iš anksto apie tai neįspėjęs dalyvių.
 9. Akcijos organizatorius turi teisę vienašališkai ir bet kuriuo metu pašalinti bet kurį akcijos dalyvį, jeigu būtų užfiksuotas, kuris nors šių taisyklių pažeidimas ir (ar) piktnaudžiavimas jomis.
 10. Akcijos dalyviai neturi teisės viešinti arba perduoti tretiesiems asmenims bet kokio tipo informaciją apie akcijos taisykles, rezultatus, prizus, eigą, dalyvius ir (ar) organizatorius.
 11. Dalyvavimas akcijoje reiškia, kad dalyviai sutinka su visomis jų taisyklėmis.

 

WOLF alyvos parinkimas Euro 6 sunkvežimiams