Pranešimai spaudai

Partnerių paieška tarptautinėms iniciatyvoms užsienyje

ES_small
Siekdama į rinką pateikti kokybiškesnes atsargines detales, ieškodama šiam tikslui inovatyvių sprendimų bei naujų technologijų, UAB Jupojos technika, pasinaudojusi veiksmų programos priemone InoConnect, įgyvendina projektą „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms, skirtų inovatyvių technologijų kūrimui ir taikymui funkcinių medžiagų srityje, paieška EĮT renginiuose“ Nr. 01.2.1-LVPA-T-844. Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką,...

„Inočekiai LT” (pabaiga)

kuriame_did
Nuo 2014 m. spalio 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d. UAB „Jupojos technika” gavusi paramą pagal priemonę „Inočekiai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, vykdė projektą „Probleminių UAB „Jupojos technika“ veiklos procesų nustatymas, identifikuojant strateginio, taktinio ar operatyvinio lygmens problemas, įtakojančias įmonės konkurencingumą ir pelningumą“ (Nr. VP2-1.3.-UM-05-K-03-575). Projektas buvo vykdomas...

„Inočekiai LT” (pradžia)

kuriame_did
Nuo šių metų spalio 1 d. UAB „Jupojos technika” gavusi paramą pagal priemonę „Inočekiai LT”, skirtą inovacinę veiklą vykdantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, pradėjo vykdyti projektą „Probleminių UAB „Jupojos technika“ veiklos procesų nustatymas, identifikuojant strateginio, taktinio ar operatyvinio lygmens problemas, įtakojančias įmonės konkurencingumą ir pelningumą“ (Nr. VP2-1.3.-UM-05-K-03-575). Projektas vykdomas bendradarbiaujant su Šiaulių...

UAB „Jupojos technika” sėkmingai įgyvendino Europos Sąjungos finansuotą projektą

kuriame_did
UAB „Jupojos technika“ pasinaudojo galimybe ir sėmingai įgyvendino Europos Sąjungos Struktūrinių fondų remiamą projektą „ISO kokybės vadybos sistemos diegimas UAB „Jupojos technika““. Projekto metu UAB Jupojos technokoje buvo įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema atitinkanti ISO 9001:2008 standartą. Projektui gauta paramos suma sudaro 15.150,00 Lt. Projektas finansuotas iš Ūkio ministerijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo...